cards1De fleste land har større eller mindre grad av kasinokultur, men denne kulturen ser gjerne litt annerledes ut avhengig av de rådende forholdene i de ulike landene. I Norge er vi en en litt spesiell situasjon i og med at vi har en ganske spesiell lovgivning rundt pengespill. Denne lovgivningen handler som kjent om at det statlige selskapet Norsk-Tipping skal ha rent monopol på alle former for pengespill. Dette betyr i praksis at alle former for kasinoer er forbudt på norsk jord. Det hender at det blir oppdaget brudd på denne lovgivningen ved at det opprettes ulovlige kasinoer der det kun er spesielt inviterte som har tilgang. Men dette er altså strengt forbudt etter norsk lov.

Nettkasinoer er sentrale i nordmenns spillevaner

På grunn av denne lovgivningen dreier norsk kasinokultur seg i det store og hele rundt lovlige nettkasinoer som er registrerte i andre land, som det eventyrbaserte nettkasinoet Casino Saga. Dette har Norge til gjengjeld en stor kultur for å benytte seg av, og det dukker stadig opp nye aktører som det allerede nevnte Casino Saga. På denne måten har den norske kasinokulturen blitt noe mer enn bare pengespill, for på disse kasinoene blandes gjerne pengespill med ren underholdning. Det beste fra to verdener, kan man si. Man kan spille gratis spill i form av gratisversjoner av spilleautomater som man også kan satse penger på.

Loven om pengespill er i langsom endring

Nå blir nok denne kulturen å undergå noen endringer, da en liten endring i loven har ført til at man kan spille poker i Norge, under visse forutsetninger. Disse er at det må være et privatlag, med maks ti personer og 10.000 kroner med i spillet. Alternativt kan man avholde pokerturnering på norsk jord, dersom overskuddet i sin hovedsak går til humanitære organisasjoner. Målet er at man skal kunne tillate poker, dersom man også kan hente ut en samfunnsnyttig gevinst fra arrangementet. Slik blir det en balanse mellom det som anses som en belastning i form av spilleavhengighet og samfunnets nytte av overskuddet. Dermed er det heller ingen mulighet for at noen blir rike på andres bekostning.