7701491864_965a75384eVikingtiden og middelalderen

Skandinavisk historie strekker seg tilbake mer enn 10 000 år, nesten helt tilbake til den seneste istiden. Så fort isen begynte å trekke seg tilbake og Oslofjordens vannkant ble frostfri, bosatte mennesker seg her, og de kom hovedsaklig fra sørlige Sverige og Danmark. Siden det fortsatt var harde vilkår for å overleve, måtte lokalbefolkningen raskt tilpasse seg omstendighetene. Folk vokste seg større og hadde tykkere fettlag enn forfedrene. Man brukte tykk dyrepels som klær, og så seg nødt til å fiske i all mulig uvær for å fø familien. De tidligste skandinavene innså raskt at de måtte bygge skip for å se etter flere steder å bosette seg – man kunne ikke bli ved Oslofjorden for evig, men innlandet var fortsatt fullt av is og dugde dermed ikke til bosetninger. Slik oppsto vikingene. De seilet langs hele norskekysten og rundt den skandinaviske halvøy, bosatte seg på Gotland og i det landområdet vi i dag kaller Russland. De bygde seg små landsbyer på Shetlandsøyene og oppdaget Amerika lenge før Columbus. Mellom det 8. og 11. århundret blomstret vikingkulturen opp, og strakte seg på et tidspunkt fra Island og Færøyene i vest til Ukraina, Russland og Tyrkia i øst. Etter kristningen av Norden og den tragiske svartedauden, forandret vikingkulturen seg til et noe mer moderne, sivilisert samfunn. Så fort det ble mer eller mindre klart hvilke land som lå hvor, dannet diverse unioner seg mellom Norge, Sverige og Danmark. Deretter kom den Hanseatiske ligaen i Bergen, Kalmarunionen mellom våre tre land tok slutt, men Norge forble en del av Danmark frem til 1814.

De to verdenskrigene

Selv om Norge ble de-facto uavhengig i 1814, fortsatte en såkalt union med Sverige i nesten ett hundre år. Når første verdenskrig så ut til å brake i gang, klarte Norge å rive seg løs – slik dannet de tre skandinaviske landene seg rundt de grensene vi kjenner i dag. Både Danmark, Norge og Sverige forble nøytrale under første verdenskrig, men Norge støttet England så godt de kunne uten å åpent blande seg inn i konflikten, mens Danmark fikk lide under tysk press. Andre verdenskrig startet med et lignende scenario, der alle tre nordiske land erklærte nøytralitet. Likevel ble både Danmark og Norge raskt invadert av tyske styrker, og forble okkupert frem til de aller siste månedene i krigen. Sverige klarte å holde seg fritt gjennom de seks grusomme årene, men hjalp de allierte styrkene med medisiner og maskiner i det skjulte. Norge skrev seg inn i verdenshistorien ved å drive en aktiv geriljakrig mot tyske styrker – norske helter klarte å senke flere tyske skip i Oslofjorden, samtidig som de forhindret tyskerne fra å skaffe seg atomvåpen. Tungtvannsaksjonen er en kjempeviktig del i historien om andre verdenskrig! Sovjetiske styrker frigjorde Nord-Norge i 1945, mens britiske skip jagde tyskerne på dør med en rekke vellykkete angrep i Østersjøen.

Nyere historie

De skandinaviske landene er i dag blant de aller rikeste i verden, med en sterk økonomi og en generell velstand blant innbyggerne som mange andre land bare kan drømme om. Der Danmark er en storeksportør av mat og Sverige er verdenskjent for store bedrifter som IKEA, Volvo og H&M, har Norge blitt til et ressursland med gigantiske olje- og gassreserver. Denne blandingen har sørget for at våre velferdsstater er levende eksempler på suksessfull pasifisme og fokus på menneskelig utvikling.